HISTORIE KLUBU

Zahájení činnosti oddílu doudleveckých vzpěračů a zápasníků se datuje k 1. červnu roku 1951, při Sokolu Škoda E. T. Zakladatelem byl František Král, bývalý člen Sokolu Pošta v Plzni na Roudné. Společně s ostatními zakládajícími členy si zhotovili brigádně přikládací činku v závodě Škoda E. T. v Doudlevcích.

První souboj s cizím oddílem se uskutečnil přesně měsíc a tři dny po započetí činnosti. Bylo to přátelské klání se Sokolem Škoda Plzeň konané v našem pavilónu. Oddíl sváděl kromě ostrých soubojů i řadu přátelských utkání s různými soupeři, ovšem mezi nejčastější, a to hlavně v dalších letech, patřil oddíl Jiskry Oloví u Kraslic.

V letech 1952–1953 se činnost vyvíjela pozvolna. Příčinou toho bylo, že většina nových členů se věnovala spíše zápasu a vzpíralo se jen příležitostně. V roce 1953 požádal Václav Fair a František Král bývalého člena a náčelníka K. A. Ctibora, v té době člena Sokola Plzeň V (dnešní Lokomotiva) o Josefa Skalického o pomoc v trenérské činnosti vzpěračů. Skalický žádosti vyhověl, do tréninku docházel a věnoval se těm několika členům vzpěračské části oddílu, z nichž někteří byli velice nadějní a v pozdějších letech byli oporou oddílu a reprezentantace ČSSR. Aby měl J. Skalický možnost řešit případné nutné záležitosti týkající se vzpěračů, stal se roku 1953 řádným členem TJ. Sokol Škoda E. T. Doudlevce – vzpěračského oddílu. Jak se později projevilo, byl jedním z nejvýznamnějších členů oddílu a kladně ovlivnil oddíl na dlouhá desetiletí.

Oddíl se začal znovu rozvíjet od roku 1954 s přílivem nových členů a o rok později byl již o vzpírání stejný zájem jako o zápas. Ovšem zakladatel oddílu, František Král, svou vzpěračskou činnost nadále nevyvíjel a stal se vedoucím doudleveckých zápasníků. Jeho místa, vedoucího vzpěračů, se ujal Bohumil Houška. Roku 1956 se vzpírání oddělilo od zápasu, který se sloučil se Sokolem Plzeň V (dnešní Lokomotiva), a stalo se tak samostatným oddílem, což plzeňskému vzpírání značně prospělo. Byl stanovaný společný trénink, a to třikrát týdně a téhož roku se začala psát kronika, kde byly dopsány záznamy o činnosti z předchozích 5 let a bez přestávky se píše dodnes.

Za svoji více jak půl století trvající tradici působil oddíl v několika různých soutěží. V největší síle však byl v letech 1963–1964, 2003–2004 a 2011 až dosud, kdy se zúčastňoval nejvyšších soutěží na území České republiky. Představoval se celkem pod čtyřmi různými jmény – 1951–1953 jako Sokol Škoda E. T. Doudlevce, 1954–1973 jako Spartak Doudlevce a od roku 1974 byl znám jako Start VD Plzeň. V roce 2016 došlo k nepatrné změně názvu. Nyní vystupuje vzpěračský klub pod názvem Start Plzeň. V roce 2011 a 2012 vyhrálo družstvo žen ligový titul (nejvyšší soutěž v ČR – ČEZ liga žen). V roce 2016 vybojovali vybojovalo titul družstvo našich juniorek.